Toalet listići 100% celuloza 40/1

Broj slojeva: 2 sloja

Dimenzije(cm) 11*21

Broj listića 200